Google cập nhật New Search Console Insights để cung cấp cái nhìn khách quan cho người dùng?

Google đang tìm tất cả các cách giúp người dùng hiểu rõ hơn về hiệu suất nội dung của họ bằng New Search Console Insights. Thông qua việc làm nổi bật các xu hướng và lưu ý chính trên tab mới trong Google Search Console và trong ứng dụng Google dành cho thiết bị di động.

Như bạn có thể thấy ở trên, Google cung cấp thông tin chi tiết nhanh mới, được liên kết với tài khoản Google Analytics của bạn. Nó sẽ đưa ra các các xu hướng chính dựa trên hoạt động của khách truy cập, giúp bạn hiểu rõ hơn về hành vi của người dùng.

trending

Theo giải thích của Google:

“Cho dù bạn là người sáng tạo nội dung web, blogger hay chủ sở hữu trang web hay bất kể là ai, Search Console Insights cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan về cách nội dung của bạn đang hoạt động.”

Điều đó có thể đặc biệt hữu ích ở đây là không chỉ xác định các xu hướng đối tượng chính để khai thác mà còn để hướng dẫn người dùng trong việc tạo xu hướng. Ví dụ: bạn có thể tìm cách thúc đẩy một số bài đăng có hiệu suất cao bằng các chiến dịch trả tiền, dựa trên các chỉ số real time mà google thông báo cho bạn

Người dùng sẽ có thể truy cập Thông tin chi tiết về Search Console Insights thông qua trang tổng quan của Search Console, với một chỉ báo mới hiện xuất hiện ở đầu màn hình.

Google cũng đang tìm cách thêm chức năng vào ứng dụng di động của mình:

“Trong Ứng dụng Google dành cho iOS, hãy chọn “TSearch Console Insights” trong menu tài khoản của bạn. Chúng tôi cũng đang nỗ lực để thêm hỗ trợ này vào  Ứng dụng Google dành cho Android.”

Nó vẫn chưa có sẵn cho tất cả người dùng di động, nhưng Google đang nỗ lực để triển khai chức năng này cho tất cả người dùng trong những tuần tới.

Nó có thể trở thành một điểm tham chiếu có giá trị cao đối với những người sản xuất nội dung và cuối cùng là cải thiện nội dung rộng.

Share:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.