fbpx

Category: Tuyển dụng

Category: Tuyển dụng

VIVAS TUYỂN DỤNG CV/NV KINH DOANH GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ (BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE)
23/10/2020 Kinh doanh, Tuyển dụng VMarketing

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc kinh doanh các pháp dịch vụ (GPDV) Chi nhánh đang triển khai, phát triển thị trường và KHDN lớn, tiềm năng : Lập kế hoạch và triển khai bán hàng các GPDV của Cty theo tháng/quý/năm Quản lý công việc và chịu trách nhiệm về doanh số

Read More
VIVAS TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ (BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER)
25/09/2020 Kinh doanh, Tuyển dụng VMarketing

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc quản lý phòng kinh doanh và marketing; lập kế hoạch phát triển kinh doanh và triển khai Giải pháp Dịch vụ (GPDV) đến Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) lớn và SMEs, SMBs: Quản lý công việc phòng kinh doanh và chịu trách nhiệm phát triển doanh

Read More
VIVAS TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING (STRATEGIC PLANNER & PRODUCT TEAM LEAD)
24/09/2020 Marketing, Tuyển dụng VMarketing

I) Mô tả công việc: Quản lý các hoạt động Marketing B2B: Xây dựng chiến lược sản phẩm, chiến lược marketing cho sản phẩm dịch vụ, các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty: Lên kế hoạch marketing, giám sát và triển khai cho nội bộ và khách hàng Lập kế hoạch, triển khai và tối

Read More
VIVAS TUYỂN DỤNG CV/NV MARKETING (CONTENT WRITER)
24/09/2020 Marketing, Tuyển dụng VMarketing

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc marketing và lên chiến lược nội dung cho giải pháp dịch vụ phục vụ truyền thông đến khách hàng: Quản lý các chiến dịch nội dung và bài viết, viết nội dung quảng cáo. Nghiên cứu, tìm hiểu và sử dụng các công cụ nhằm nắm

Read More
VIVAS TUYỂN DỤNG CV/NV KINH DOANH GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ (BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE)
04/05/2020 Kinh doanh, Tuyển dụng VMarketing

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc kinh doanh các pháp dịch vụ (GPDV) Chi nhánh đang triển khai, phát triển thị trường và KHDN lớn, tiềm năng : Lập kế hoạch và triển khai bán hàng các GPDV của Cty theo tháng/quý/năm Quản lý công việc và chịu trách nhiệm về doanh số

Read More
VIVAS TUYỂN DỤNG CV/NV MARKETING (DIGITAL MARKETING)
04/05/2020 Marketing, Tuyển dụng VMarketing

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc marketing và quản lý chiến dịch chạy quảng cáo Lập kế hoạch và theo dõi các chiến dịch quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh trực tuyến: Google, Facebook, Zalo,… Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát

Read More
VIVAS Tuyển dụng Kĩ sư lập trình (Tháng 07/2019)
10/07/2019 Blog, Kĩ thuật, Tuyển dụng VMarketing

I. Junior/Senior Java  Job Description Build and develop web application with full-stack technologies Implement requirement following standard & best practices (optimize + consider security/performance aspect) Write high-quality, clean, simple, and maintainable code (Coding Conventions) Job Requirements At least 2 year experience in Java, J2EE, Web-Services, Spring framework and interested in focusing on Golang in the

Read More
VIVAS Tuyển dụng CV/NV kinh doanh Giải pháp & Dịch vụ (Tháng 07/2019)
06/07/2019 Blog, Kinh doanh, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: – Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh Giải pháp – Dịch vụ: Thực hiện các công việc kinh doanh GPDV Chi nhánh đang triển khai, phát triển thị trường và KHDN lớn, tiềm năng về giải pháp CNTT: Quản lý công việc và chịu trách nhiệm về doanh số Lập kế hoạch và

Read More
VIVAS Tuyển dụng CV/NV Marketing (Tháng 07/2019)
05/07/2019 Marketing, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: Lên kế hoạch, giám sát và triển khai các chiến dịch marketing online và offline cho các SPDV của Công ty, Chịu trách nhiệm trong việc truyền thông các SPDV đến khách hàng, tăng nhận diện thương hiệu Công ty. Hỗ trợ nhóm sales trong việc thực hiện kế hoạch truyền

Read More
VIVAS Tuyển dụng Trưởng nhóm Phát triển Kinh doanh GPDV (Tháng 7/2019)
17/06/2019 Kinh doanh, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: – Trưởng nhóm phát triển kinh doanh GPDV: Thực hiện các công việc quản lý, phát triển kinh doanh GPDV Chi nhánh đang triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh GPDV mới & hiện có (cung cấp GPDV tổng thể, hướng đến KHDN lớn): Quản lý công việc kinh doanh và chịu trách nhiệm phát

Read More