fbpx

Our Services

CONSULTING

Customer Loyalty | O2O CX | Omnichannel CC | Marketing Automation

SOLUTIONS

Mobile Solutions | Voice Solutions | Chatbots Solutions | Business Management

PRODUCTS

Messaging (SMS, Voice, Viber, Zalo) | eVoucher (Topup, Mobile Data, eGift Gotit)

INTEGRATION

SMS, Email, Call Center, Chatbots API | Mobile App | CRM

Blog

Load More Text

CREATING MORE CUSTOMER VALUE FOR YOUR BUSINESS

Credentials Với mục tiêu xây dựng một hệ thống những giải pháp và dịch vụ trên nền tảng các sản phẩm chất lượng nhằm mang đến cho khách hàng doanh nghiệp sự đa dạng, lâu dài trên cơ sở niềm tin và lợi ích của khách hàng. Chúng tôi cam kết sẽ luôn duy trì sự ổn định cũng như dịch vụ khách hàng tốt nhất với các giải pháp toàn diện, chất lượng trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, mang lại sự phát triển bền vững cho mỗi thành viên của VIVAS và tất cả các đối tác, khách hàng.