fbpx

Our Services

SOLUTIONS

Mobile Solutions | Voice Solutions | Marketing Automation | CX Solutions | Loyalty Solutions | E-Invoice

SERVICES

Chatbots | SMS Marketing | Voice Message | OTT Messaging (Viber, Zalo) | Topup & Mobile Data

INTEGRATION

SMS, Email, Call Center, Chatbots API Integration | Mobile App Integration | CRM Integration

SOLUTIONS CONSULTING

Adopting strategy and technology for digital transformation in all business

Our Portfolio

Blog

See More Posts

Passionate - Innovative - Diversified

Credentials Với mục tiêu xây dựng một hệ thống khách hàng doanh nghiệp đa dạng, lâu dài trên cơ sở niềm tin và lợi ích của khách hàng vào những giải pháp và dịch vụ trên nền tảng các sản phẩm chất lượng. Chúng tôi cam kết sẽ luôn duy trì sự ổn định cũng như dịch vụ khách hàng tốt nhất với các giải pháp toàn diện, chất lượng trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, mang lại sự phát triển bền vững cho mỗi thành viên của VIVAS và tất cả các đối tác, khách hàng.
Mobile Solutions Messaging Services Loyalty Solution CX Solution Marketing Solution