Hình ảnh Team Building VIVAS 2022 tại Vinpearl Cửa Hội – Nghệ An

Điểm lại những hình ảnh cho sự kiện TeamBuilding của tập thể VIVAS tại Vinpearl Cửa Hội – Nghệ An sau 2 năm đại dịch.

Clip flycam tổng hợp trò chơi team building và đêm Gala Dinner

Share:

Get The Latest Updates

Subscribe To Our Weekly Newsletter

No spam, notifications only about new products, updates.