fbpx

Category: Marketing

Category: Marketing

VIVAS Tuyển dụng CV/NV Marketing (Tháng 07/2019)
05/07/2019 Marketing, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: Lên kế hoạch, giám sát và triển khai các chiến dịch marketing online và offline cho các SPDV của Công ty, Chịu trách nhiệm trong việc truyền thông các SPDV đến khách hàng, tăng nhận diện thương hiệu Công ty. Hỗ trợ nhóm sales trong việc thực hiện kế hoạch truyền

Read More

VIVAS Tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing (Tháng 05/2019)
10/05/2019 Marketing, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: Quản lý công việc và nhân sự nhóm marketing, chịu trách nhiệm về hoạt động và hiệu quả của nhóm Lên kế hoạch, giám sát và triển khai các kế hoạch marketing cho nội bộ và khách hàng Hỗ trợ nhóm sales trong việc thực hiện kế hoạch truyền thông online

Read More

Mobile Solutions Messaging Services Loyalty Solution CX Solution Marketing Solution