fbpx

Category: Marketing

Category: Marketing

VIVAS TUYỂN DỤNG TRƯỞNG NHÓM DIGITAL MARKETING (STRATEGIC PLANNER & PRODUCT TEAM LEAD)
24/09/2020 Marketing, Tuyển dụng VMarketing

I) Mô tả công việc: Quản lý các hoạt động Marketing B2B: Xây dựng chiến lược sản phẩm, chiến lược marketing cho sản phẩm dịch vụ, các chương trình truyền thông, promotion theo định hướng công ty: Lên kế hoạch marketing, giám sát và triển khai cho nội bộ và khách hàng Lập kế hoạch, triển khai và tối

Read More
VIVAS TUYỂN DỤNG CV/NV MARKETING (CONTENT WRITER)
24/09/2020 Marketing, Tuyển dụng VMarketing

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc marketing và lên chiến lược nội dung cho giải pháp dịch vụ phục vụ truyền thông đến khách hàng: Quản lý các chiến dịch nội dung và bài viết, viết nội dung quảng cáo. Nghiên cứu, tìm hiểu và sử dụng các công cụ nhằm nắm

Read More
VIVAS TUYỂN DỤNG CV/NV MARKETING (DIGITAL MARKETING)
04/05/2020 Marketing, Tuyển dụng VMarketing

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc marketing và quản lý chiến dịch chạy quảng cáo Lập kế hoạch và theo dõi các chiến dịch quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh trực tuyến: Google, Facebook, Zalo,… Lập kế hoạch, điều phối, phối hợp với Content Marketing để phát

Read More
VIVAS Tuyển dụng CV/NV Marketing (Tháng 07/2019)
05/07/2019 Marketing, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: Lên kế hoạch, giám sát và triển khai các chiến dịch marketing online và offline cho các SPDV của Công ty, Chịu trách nhiệm trong việc truyền thông các SPDV đến khách hàng, tăng nhận diện thương hiệu Công ty. Hỗ trợ nhóm sales trong việc thực hiện kế hoạch truyền

Read More
VIVAS Tuyển dụng Trưởng nhóm Marketing (Tháng 05/2019)
10/05/2019 Marketing, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: Quản lý công việc và nhân sự nhóm marketing, chịu trách nhiệm về hoạt động và hiệu quả của nhóm Lên kế hoạch, giám sát và triển khai các kế hoạch marketing cho nội bộ và khách hàng Hỗ trợ nhóm sales trong việc thực hiện kế hoạch truyền thông online

Read More