fbpx

Category: Kinh doanh

Category: Kinh doanh

VIVAS TUYỂN DỤNG CV/NV KINH DOANH GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ (BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE)
23/10/2020 Kinh doanh, Tuyển dụng VMarketing

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc kinh doanh các pháp dịch vụ (GPDV) Chi nhánh đang triển khai, phát triển thị trường và KHDN lớn, tiềm năng : Lập kế hoạch và triển khai bán hàng các GPDV của Cty theo tháng/quý/năm Quản lý công việc và chịu trách nhiệm về doanh số

Read More
VIVAS TUYỂN DỤNG TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ (BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER)
25/09/2020 Kinh doanh, Tuyển dụng VMarketing

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc quản lý phòng kinh doanh và marketing; lập kế hoạch phát triển kinh doanh và triển khai Giải pháp Dịch vụ (GPDV) đến Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) lớn và SMEs, SMBs: Quản lý công việc phòng kinh doanh và chịu trách nhiệm phát triển doanh

Read More
VIVAS TUYỂN DỤNG CV/NV KINH DOANH GIẢI PHÁP & DỊCH VỤ (BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE)
04/05/2020 Kinh doanh, Tuyển dụng VMarketing

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc kinh doanh các pháp dịch vụ (GPDV) Chi nhánh đang triển khai, phát triển thị trường và KHDN lớn, tiềm năng : Lập kế hoạch và triển khai bán hàng các GPDV của Cty theo tháng/quý/năm Quản lý công việc và chịu trách nhiệm về doanh số

Read More
VIVAS Tuyển dụng CV/NV kinh doanh Giải pháp & Dịch vụ (Tháng 07/2019)
06/07/2019 Blog, Kinh doanh, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: – Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh Giải pháp – Dịch vụ: Thực hiện các công việc kinh doanh GPDV Chi nhánh đang triển khai, phát triển thị trường và KHDN lớn, tiềm năng về giải pháp CNTT: Quản lý công việc và chịu trách nhiệm về doanh số Lập kế hoạch và

Read More
VIVAS Tuyển dụng Trưởng nhóm Phát triển Kinh doanh GPDV (Tháng 7/2019)
17/06/2019 Kinh doanh, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: – Trưởng nhóm phát triển kinh doanh GPDV: Thực hiện các công việc quản lý, phát triển kinh doanh GPDV Chi nhánh đang triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh GPDV mới & hiện có (cung cấp GPDV tổng thể, hướng đến KHDN lớn): Quản lý công việc kinh doanh và chịu trách nhiệm phát

Read More
VIVAS Tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh (Tháng 3/2019)
25/02/2019 Kinh doanh, Thông tin, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: – Trưởng phòng phát triển kinh doanh: Thực hiện các công việc quản lý, phát triển kinh doanh GPDV Chi nhánh đang triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh GPDV mới & hiện có (cung cấp GPDV tổng thể, hướng đến KHDN lớn): Quản lý công việc phòng kinh doanh và chịu trách nhiệm phát triển

Read More
VIVAS Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh Giải pháp/Dịch vụ (Tháng 01/2019)
09/01/2019 Kinh doanh, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: – Chuyên viên kinh doanh Giải pháp – Dịch vụ: Thực hiện các công việc kinh doanh GPDV Chi nhánh đang triển khai, phát triển thị trường và KHDN lớn, tiềm năng về giải pháp CNTT: Quản lý công việc và chịu trách nhiệm về doanh số Lập kế hoạch và triển khai

Read More
VIVAS Tuyển dụng Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh & Nhân Viên Kinh Doanh (Tháng 06/2017)
16/06/2017 Kinh doanh, Thông tin, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: – Chuyên viên phát triển kinh doanh: Thực hiện các công việc quản lý, phát triển kinh doanh dịch vụ có kết hợp với đối tác ngoài, triển khai kế hoạch kinh doanh bán hàng các dịch vụ (hướng đến KHDN lớn, cung cấp giải pháp dịch vụ tổng thể):

Read More
VIVAS Tuyển dụng Chuyên Viên Kinh Doanh (Tháng 01/2016)
31/12/2015 Kinh doanh, Tuyển dụng ADMIN

* Mô tả công việc: Nắm rõ về các sản phẩm quảng cáo bao gồm mạng quảng cáo Google, Facebook, quảng cáo di động SMS Marketing; báo cáo hiệu quả chiến dịch quảng cáo Tư vấn, đàm phán và ký kết hợp đồng với đối tác/khách hàng. Duy trì và phát triển các mối quan

Read More
VIVAS Tuyển dụng Nhân Viên Kinh Doanh (Tháng 6/2015)
15/05/2015 Kinh doanh, Tuyển dụng VMarketing

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Phát triển nguồn khách hàng doanh nghiệp, chủ thể kinh doanh có nhu cầu sử dụng dịch vụ quảng cáo và dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông di động và internet bằng các phương pháp: tư vấn trực tiếp, telesales. – Mở rộng đại lý và kinh

Read More