fbpx

Category: Thông tin

Category: Thông tin

VIVAS Tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh (Tháng 3/2019)
25/02/2019 Kinh doanh, Thông tin, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: – Trưởng phòng phát triển kinh doanh: Thực hiện các công việc quản lý, phát triển kinh doanh GPDV Chi nhánh đang triển khai, thực hiện kế hoạch kinh doanh GPDV mới & hiện có (cung cấp GPDV tổng thể, hướng đến KHDN lớn): Quản lý công việc phòng kinh doanh và chịu trách nhiệm phát triển

Read More
VIVAS Tuyển dụng Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh & Nhân Viên Kinh Doanh (Tháng 06/2017)
16/06/2017 Kinh doanh, Thông tin, Tuyển dụng VMarketing

* Mô tả công việc: – Chuyên viên phát triển kinh doanh: Thực hiện các công việc quản lý, phát triển kinh doanh dịch vụ có kết hợp với đối tác ngoài, triển khai kế hoạch kinh doanh bán hàng các dịch vụ (hướng đến KHDN lớn, cung cấp giải pháp dịch vụ tổng thể):

Read More
Quảng cáo trực tuyến 2016: Video Marketing là chủ đạo
15/01/2016 Blog, Thông tin, Uncategorised ADMIN

Công nghệ phát triển, quảng cáo trực tuyến “lên ngôi” và video sẽ là xu hướng chủ đạo trong năm 2016. Video phát huy tác dụng Năm 2016, video marketing sẽ là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp (DN) tiếp cận người tiêu dùng. Nghiên cứu của comScore cho thấy, hiện nay, video chiếm đến

Read More
Social Listening – công cụ tiếp cận người tiêu dùng
14/01/2016 Blog, Thông tin ADMIN

“Social Listening” – một vấn đề còn khá mới với các Doanh Nghiệp Việt Nam Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quyết định chọn nhà cung cấp giải pháp Social Listening. Tuy nhiên do còn là một ngành tương đối mới tại Việt Nam nên doanh nghiệp và marketer có thể

Read More