fbpx

Tag: mobile ads

Tag: mobile ads

Các cấp độ làm thương hiệu: Từ hữu xạ tự nhiên hương đến chiến lược “chuẩn từ gốc”
10/10/2018 Blog ADMIN

Những quốc gia phát triển luôn có những thương hiệu mạnh mang tính toàn cầu, những thương hiệu có hàm lượng brand equity (giá trị thương hiệu) nghiêng về giá trị vô hình lớn hơn tỷ lệ giá trị chức năng hữu hình. “Trước đây, ba mẹ em có kinh doanh 1 quán chè. Đúng

Read More

Mobile Ads: “Xương sống” gia tăng hiệu quả marketing
19/01/2016 Blog ADMIN

Việc dịch chuyển của đời sống xã hội vào mobile là tất yếu nhưng không phải mobile thay thế hoàn toàn các phương tiện truyền thông khác. Do vậy, doanh nghiệp đừng xem mobile ads hay mobile marketing như một phương thức quảng cáo, tiếp thị độc lập. Doanh nghiệp đừng xem mobile ads hay

Read More

Mobile Solutions Messaging Services Loyalty Solution CX Solution Marketing Solution