fbpx

Tag: mạng xã hội

Tag: mạng xã hội

Social Listening – công cụ tiếp cận người tiêu dùng
14/01/2016 Blog, Thông tin ADMIN

“Social Listening” – một vấn đề còn khá mới với các Doanh Nghiệp Việt Nam Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quyết định chọn nhà cung cấp giải pháp Social Listening. Tuy nhiên do còn là một ngành tương đối mới tại Việt Nam nên doanh nghiệp và marketer có thể

Read More
5 bước xây dựng chiến dịch social media hiệu quả
13/01/2016 Blog ADMIN

Alan Seng – chuyên viên truyền thông xã hội (social media) chuyên nghiệp, đã “chạy” 10 chiến dịch lớn và phát triển 5 mạng truyền thông xã hội cho các cơ quan chính phủ Singapore, các công ty tư nhân, và startup. Với những kinh nghiệm đó, trên Tech in Asia, Alan Seng đã chia

Read More