fbpx

Tag: facebook

Tag: facebook

Các chiến lược Facebook Marketing nên áp dụng trong 2016
22/01/2016 Blog, facebook marketing ADMIN

Hiển thị nội dung bằng video, trả tiền cho công cụ quảng cáo nào để đạt hiệu quả cao nhất… đều là những chiến lược facebook marketing mà các doanh nghiệp nên tìm hiểu để các quảng cáo thật đáng “đồng tiền bát gạo” Vào tháng 9/2015, Facebook đã công bố có lượng người dùng

Read More

Social Listening – công cụ tiếp cận người tiêu dùng
14/01/2016 Blog, Thông tin ADMIN

“Social Listening” – một vấn đề còn khá mới với các Doanh Nghiệp Việt Nam Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình quyết định chọn nhà cung cấp giải pháp Social Listening. Tuy nhiên do còn là một ngành tương đối mới tại Việt Nam nên doanh nghiệp và marketer có thể

Read More

Mobile Solutions Messaging Services Loyalty Solution CX Solution Marketing Solution