fbpx

Social media marketing: Khách hàng của bạn đang nằm ở đâu?

Social media marketing: Khách hàng của bạn đang nằm ở đâu?
17/12/2014 No Comments Blog VMarketing

Mục tiêu và chiến lược chạy kết quả cho Social Media Marketing phải phù hợp với những nền tảng bạn sử dụng. Một số fan thì dựa trên Twitter, số khác lại dựa trên Facebook, Pinterset hay Instagram. Hãy tìm những nơi khách hàng của bạn bỏ thời gian vào, vì vậy việc xác định kế hoạch sẽ giúp bạn sẽ thành công.

Làm thế nào để chọn nền tảng Social Media: Infographic này được chia nhỏ thành những nền tảng khác nhau như: Pinterest, Twitter, Facebook, Instagram, Google+ và Linkedln.

vmarketing-social-media-networks

Khi bạn xác định được nền tảng cho Social Media, bạn phải nghĩ ra được chúng là những thứ gì, nền tảng nào họ thích hơn và cần tốn thời gian bao lâu cho những thứ đó. Bạn có thể nhận ra những nền tảng phù hợp với mục tiêu của bạn.

Social Media Marketing: Bạn có biết khách hàng của bạn đang nằm ở đâu không? Heidi Cohen chia sẻ những nghiên cứu về thuộc tính nhân khẩu học của khách hàng trên Social Media ở Mỹ. Cô ấy đã đề nghị một số tips Marketing có thể hoạt động được trên Facebook, Twitter, Pinterest, Tumblr và Instagram, dựa trên những kết quả đạt được.

Tổng hợp Internet

Tags
About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *