fbpx

[INFOGRAPHIC] Ngành Ngân Hàng – Công cuộc khai thác kênh truyền thông số (Kỳ 1)

[INFOGRAPHIC] Ngành Ngân Hàng – Công cuộc khai thác kênh truyền thông số (Kỳ 1)
17/10/2016 No Comments Blog VMarketing

KÊNH TRUYỀN THÔNG SỐ DẦN TRỞ THÀNH MỘT KÊNH TRUYỀN THÔNG MẠNH VÀ RẤT ĐÁNG ĐỂ KHAI THÁC. NGÀNH NGÂN HÀNG CŨNG KHÔNG NGOẠI LỆ TRONG VIỆC ÁP DỤNG KÊNH TRUYỀN THÔNG SỐ VÀO PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG CỦA MÌNH.

Báo cáo dưới đây sẽ tóm lược tình hình kênh truyền thông số của 3 ngân hàng lớn tại Việt Nam trong tuần thứ hai tháng 9 năm 2016 dưới 3 góc nhìn:

  1. Độ lan toả thương hiệu
  2. Chiến lược nội dung truyền thông – Hiệu quả tương tác
  3. Đo lường cảm xúc thương hiệu từ khách hàng

Nguồn dữ liệu nghiên cứu:

  • ~2,5 triệu Fanpage, Group Facebook Public
  • ~900 Site báo online
  • 1.500 Forum

Thời gian nghiên cứu: 5/09/2016 – 11/09/2016

df8c6c2f2645e23aad6b7dd5304dbbbbdfdd7ce300317dcb5cpimgpsh_fullsize_distrscreen-shot-2016-09-16-at-17-58-02screen-shot-2016-09-16-at-18-01-02screen-shot-2016-09-16-at-18-01-22screen-shot-2016-09-16-at-18-01-40

Nguồn DSVN

Tags
About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Mobile Solutions Messaging Services Loyalty Solution CX Solution Marketing Solution