VIVAS TUYỂN DỤNG SENIOR ACCOUNT MANAGER (TRƯỞNG NHÓM KINH DOANH GIẢI PHÁP)

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc quản lý nhóm kinh doanh giải pháp; lập kế hoạch phát triển kinh doanh và triển khai tư vấn  các Giải pháp đến Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) lớn và SMEs, SMBs: Quản lý công việc nhóm kinh doanh và chịu trách nhiệm phát triển doanh số; Lập […]

VIVAS TUYỂN DỤNG ACCOUNT EXECUTIVE (CV/NV KINH DOANH GIẢI PHÁP)

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc kinh doanh các giải pháp Chi nhánh đang triển khai, phát triển thị trường và KHDN lớn, tiềm năng : Lập kế hoạch và triển khai bán hàng các giải pháp của Cty theo tháng/quý/năm Quản lý công việc và chịu trách nhiệm về doanh số […]