VIVAS tuyển dụng Chuyên viên dự án (Marketing Team)

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc theo dõi, quản lý dự án giải pháp dịch vụ digital marketing từ bộ phận kinh doanh mang về: Làm việc với Khách hàng công ty trong suốt thời gian phát triển Dự án để nắm bắt, tìm hiểu những thông tin cần thiết cho việc […]

VIVAS tuyển dụng Trưởng nhóm kinh doanh (Business Development Team)

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc quản lý nhóm kinh doanh giải pháp dịch vụ digital marketing; lập kế hoạch phát triển kinh doanh và triển khai tư vấn các giải pháp dịch vụ đến Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) tiềm năng: Quản lý công việc nhóm kinh doanh và chịu trách nhiệm phát […]

VIVAS tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên kinh doanh (Business Development Team)

I) Mô tả công việc: Thực hiện các công việc kinh doanh các giải pháp dịch vụ digital marketing Công ty đang triển khai, phát triển thị trường và Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) tiềm năng : Nghiên cứu thị trường và phát triển KHDN lớn, SMEs & SMBs. Quản lý công việc và chịu trách […]