Our Services

SOLUTIONS

Chatbot's Communication | Loyalty Program | Mobile Marketing | O2O Solutions | Contact Center | CloudCALL

SERVICES

Brandname-SMS | LBA-SMS | Voice-Message | 2Way-SMS | OTP SMS | Longcode-SMS | Viber Messaging | Data Plus | Mobile Topup

BUSINESS CONSULTING

Marketing Automation | Customer Relationship Management | Customer eXperience Management | Business Operating System

TECHNOLOGY CONSULTING

Adopting technology for digital transformation

Our Portfolio

Blog

See More Posts

Passionate - Innovative - Diversified

Read more Với mục tiêu xây dựng một hệ thống khách hàng doanh nghiệp đa dạng, lâu dài trên cơ sở niềm tin và lợi ích của khách hàng vào các giải pháp, sản phẩm và dịch vụ chất lượng. Chúng tôi cam kết sẽ luôn duy trì vị thế cao tại Việt Nam với các giải pháp toàn diện, chất lượng cũng như dịch vụ khách hàng tốt nhất trong lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông, mang lại sự phát triển bền vững cho mỗi thành viên của VIVAS và tất cả các đối tác, khách hàng.
Mobile Marketing Solutions SMS Marketing Loyalty Programs